Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ózon alkalmazásának folyamata:

Először ki kell küldeni az embereket és el kell távolítani a háziállatokat és növényeket a zárt területről. !! Ezután válassza ki a szoba méretét és az ózonkezelési időt! Az eszközök bekapcsolásakor a villogó sárga fény egy percig figyelmezteti a kezelőt, hogy az ózonképződés megkezdése előtt hagyja el az ingatlant. Az ózongenerátorral végzett folyamat 100% -ban vegyszermentes és a kezelési szabályoknak megfelelően tökéletesen biztonságos, mivel a gép működési elve megsemmisíti a maradék ózont a kezelés végén, így a helyiségek azonnal felhasználhatók.

Mobil, What’s App: +36 20 4740759

Facebook: www.facebook.com/ozonsziget

web: http://www.ozonsziget.hu

email: info@ozonsziget.hu

A CE-jelölés egy tanúsító jel, amely jelzi az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül értékesített termékek egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak való megfelelést. [1] A CE-jelölés megtalálható azokon az EGT-n kívül értékesített termékeken is, amelyeket az EGT-szabványoknak megfelelően gyártottak. Ez a CE-jelölést világszerte felismerhetővé teszi azok számára is, akik nem ismerik az Európai Gazdasági Térséget. Ebben az értelemben hasonló az Egyesült Államokban értékesített egyes elektronikus eszközökön alkalmazott FCC megfelelőségi nyilatkozathoz. A CE-jelölés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az egészségre, a biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó uniós előírásoknak. [2] A jelölés a CE emblémából és adott esetben a megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő bejelentett szervezet négyjegyű azonosító számából áll. Az RoHS a veszélyes anyagok korlátozását jelenti, és kihat az egész elektronikai iparra és számos elektromos termékre is. Az eredeti RoHS, más néven 2002/95 / EK irányelv, 2002-ben származott az Európai Unióból, és korlátozza hat elektromos és elektronikus termékben található veszélyes anyag használatát. Az EU piacán 2006. július 1-je óta minden alkalmazható terméknek meg kell felelnie az RoHS előírásoknak. A 2011/65 / EU irányelvet az EU 2011-ben tette közzé, amelyet RoHS-átdolgozásnak vagy RoHS 2 néven ismerünk. A RoHS 2 tartalmaz egy CE-jelölési irányelvet is, a termékek CE-jelölésénél ma már RoHS-megfelelőségre van szükség. Az RoHS 2 a 8. és 9. kategóriát is felvette, és további megfelelőségi nyilvántartási követelményeket támaszt. A 2015/863 irányelv RoHS 3 néven ismert. Az RoHS 3 négy további korlátozott anyaggal (ftalátokkal) bővíti a hat listát. Az RoHS 3 határideje 2019. július 22.